נציגי האיגוד בגופים שונים

נציגת האיגוד בועדה למורשת עולמית - נינה אלומות עמיר

 

מ"מ נציגת האיגוד בועדה למורשת עולמית- אפרת לוי

 

ISOCARP - עמוס ברנדייס

 

נוהל מבא"ת - דוד גוגנהיים ולימור פרץ צ'נסקי

 

המועצה הישראלית לבניה ירוקה- נועה תמרי