Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

איגוד המתכננים בישראל הוא הגוף המייצג את העוסקים בתכנון ערים ואזורים לתחומיו השונים.

לנו כמתכננות ומתכננים מגוון נושאי עניין משותפים ואינטרסים המאחדים את פעילותנו המקצועית.

 

אתר זה נועד לנו -

הוא נועד לאפשר העברה הדדית של מידע בין איגוד המתכננים לבין ציבור המתכננות והמתכננים בישראל.

 

כמו כן תוכלו למצוא באתר מידע עדכני על האיגוד ופעילויותיו, הודעות על אירועים וכנסים, קישורים לאתרים מעניינים, מאמרים ועוד.

האתר מאפשר יצירת קשר מהירה ונוחה עם האיגוד, הרשמה לחברות באיגוד והצטרפות לפנקס המתכננים

אוגוסט 2017
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

האירועים הקרובים:

"תכנון" כרך 12 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 12-2
"תכנון" כרך 12 חוברת 1
כתב העת "תכנון" 12-1
"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים