Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

למעלה מ- 800 איש לקחו חלק בכנס השנתי של האיגוד
אנו מזמינים את מי שלא יכלו לקחת חלק
לעיין במצגות, בתקצירי ההרצאות ובשאר החומרים 

לסיכומי הכנס

ספטמבר 2016
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

האירועים הקרובים:

  ועידת האו"ם לעירוניות HABITAT3‏
HABITAT III הינה ועידת האו"ם בנושא מגורים ופיתוח עירוני מקיים.  הוועידה עתידה להיערך בקיטו, בירת אקוודור. מטרות הוועידה הן להבטיח מחדש התחייבות מדינית לפיתוח עירוני בר קיימא, לבחון מחדש הישגים בתחום העירוניות, ולזהות ולהתמודד עם אתגרים עכשוויים וחדשים בתחומי העירוניות.  התוצר העיקרי של הוועידה יהיה מסמך המדיניות:THE NEW URBAN AGENDA - מסמך ממוקד, צופה פני עתיד ומכוון פעולה – אשר עתיד להיות מאומץ ע"י המדינות החברות באו"ם. 
"תכנון" כרך 12 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 12-2
"תכנון" כרך 12 חוברת 1
כתב העת "תכנון" 12-1
"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים