Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

קול קורא להגשת הרצאות

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

חיפה, 2-3 למרץ  2017

   נושא הכנס:

 בדרך ל- 2048 - בין תכנון לכאוס

לפרטי הקול הקורא

דצמבר 2016
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

האירועים הקרובים:

  16.12.16 סיור שישי עירוני בנמל הדרום
"נמל הדרום" – מגה פרוייקט תשתית לאומית שהפעלתו תשפיע באופן מהותי על סחר החוץ, על פיתוח המרחב הגיאוגרפי במרכז הארץ ועל הכלכלה הישראלית.  לאחר ההגעה למקום יתקיימו הפעילויות הבאות: 1. הרצאת מיכל טוכלר, מתכננת חנ"י, בנושא "עיר נמל" מהזוית הנמלית: תכנון ופיתוח נמל אשדוד וסביבתו – מסע במרחב ובזמן (לרבות מערכות תחבורה, פארקים לוגיסטיים ונושאי סביבה).2. הרצאת אדר' צביקה קורן, עורך תכנית המתאר החדשה לאשדוד (בהכנה): "עיר נמל" מזווית התכנון העירוני.3. "איך בונים נמל?" הרצאה וסיור באתר ההקמה של נמל הדרום ע"י מנהלי הביצוע של הפרוייקט   ההשתתפות בתשלום והרשמה מראש בלבד
  18-20.1.17 סמינר בינלאומי "עיר חינוך"- בית הספר כגורם מוביל במרקם האורבאני
עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל מארחת את קבוצת העבודה מבני חינוך ותרבות של ה UIA. הסמינר יעלה לדיון את תפקידם של מרחבי חינוך ותרבות בתהליכים אורבאניים משתנים. בתוכנית הרצאות של אדריכלים ואנשי חינוך מארץ ומהעולם על מחקרים בנושא ועל פרוייקטים אדריכליים, וכן סיורים בבתי ספר בתל אביב ובבת ים.
"תכנון" כרך 12 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 12-2
"תכנון" כרך 12 חוברת 1
כתב העת "תכנון" 12-1
"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים