ערב העיון השנתי של האגודה הישראלית למחקר תחבורה בנושא: ״חניוני חנה וסע״.

תאריך: 14 ספטמבר 2022      שעה: החל מ-16:00