באנר ביטאון תכנון

חיפוש מאמרים

ועד האיגוד

 

יו"ר משותפות: מתכננת תמי גבריאלי וד"ר רחל קטושבסקי

סגן יו"ר: פרופ' ערן רזין

סגן יו"ר: פרופ' נורית אלפסי

מתכנן יונתן לוזר

מתכננת רני מנדלבאום

מתכננת חדווה פיניש

ד"ר שלומית פלינט

פרופ' טובי פנסטר

מתכננת אור קמינסקי

מתכנן יונתן רוזין

 

מנכ"לית: מתכננת נילי ברוך

דוברת: אורית נבו

אדמיניסטרציה: שיר בארי