באנר ביטאון תכנון

חיפוש מאמרים

אודות הביטאון

 

תכנון - ביטאון איגוד המתכננים בישראל הוא ביטאון של איגוד מקצועי: איגוד המתכננים בישראל, וגם כתב עת אקדמי שפיט. במדור "לעניין" מאמרים מדעיים - עיוניים ומחקריים, שמתקבלים אחרי ביקורת חיצונית עיוורת. מדורים נושאים מיוחדים מכילים גם הם מאמרים מדעיים בעריכה אורחת. מדורים מיוחדים בחוברות קודמות כוללים "תכנית האב לישראל 2020" (2020), "מדיניות השיכון בישראל" (2019), "תכנון ומציאות בישראל..." (2018),  "ביג דאטה בתכנון העירוני", "צדק חברתי ותכנון הישראלי" (2015), ו"תכנון וביטחון" (2011). במדור "בשדה התכנון" מאמרים מקצועיים הדנים בסוגיות בתחום התכנון. מדורים קבועים אחרים: "מן הנעשה באיגוד" המבאי תקשורת מאיגוד המתכננים בעריכת יו"ר של האיגוד; "פרי הילולים" שמצג תקצירי עבודות גמר מצטיינים, "חלון אל העולם" המביא ביקורת ספרות תכנון לועזית, ו"משפט אחרון" שדן בסוגיות בדיני התכנון ומביא פסקי דין שקשורים לתכנון. הביטאון רואה אור פעמיים בשנה.

 

About the journal

Planning (IAP) – תכנון  - is the Journal of the Israel Association of Planners. Its section "Of Interest" has refereed scientific articles (theory and research) related to Israeli planning; professional articles appear in the section "In the Planning Field".  Guest-edited special sections cover specific topics; previous special sections include "Housing Policy in Israel", "Big Data in Urban Planning", "Social Justice and Israeli Planning" and "Planning and Security". Other regular sections include "Window on the World" (reviewing English-language planning literature) and "The Last Sentence" (planning law and court decisions). As the IAP house organ, Planning is a Hebrew-language journal, but it has an English Table of Contents that enables access to English abstracts of its scientific, professional and special section articles.