פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
מור אביעד
שם באנגלית