פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
פלזנשטיין דניאל
שם באנגלית
כתובת
טלפון
| 052-454058