פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
מילר אברהם (אבי)
שם באנגלית
Miller Abraham
כתובת
ת.ד.10262, תל אביב - 6110102
טלפון
054-4426672 | 03-6471674
כתובת אתר
תארים אקדמיים
תואר ראשון: גיאו' חד חוגי, אונ' חיפה
תואר שני: תכנון ערים, טכניון
תחומי התמחות
תכנון עירוני וסביבתי
אקוסטיקה - יעוץ ותכנון
הצללת מבנים גבוהים + מיקרואקלים