פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
וינשטיין ד"ר צבי
שם באנגלית
Weinstein Zvi
כתובת
פאת השולחן 9 תל אביב 6745103
טלפון
0506247155 | 03-6917684
תארים אקדמיים
תואר שלישי, תכנון עירוני, האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר שני בתכנון ערים ואזורים, הטכניון
תואר שני, מדיניות ציבורית, אונ' תל אביב
תואר ראשון גיאוגרפיה והיסטוריה ישראלית מודרנית אוניברסיטת תל אביב
תחומי התמחות
תכנון פיסי-חברתי-כלכלי באזורי מצוקה
שיתוף ציבור
פיתוח שירותים מקומיים