פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
אורני נירה
שם באנגלית