פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
טסלר גילי
שם באנגלית