פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
אלכסנדר ארנסט
שם באנגלית