פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
מיכאל רומן
שם באנגלית