פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
גל טלית
שם באנגלית