פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
בוכמן שי
שם באנגלית