פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
אנקר שלמה
שם באנגלית