פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
יעקב קליין
שם באנגלית