פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
אלי אורצקי
שם באנגלית