פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
אהרונוביץ יצחק
שם באנגלית