פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
אברהם אידלשטיין
שם באנגלית