פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
פפאי ניר
שם באנגלית