פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
כהן חיים
שם באנגלית
cohen haimcon
תארים אקדמיים
תואר ראשון במדעי המדינה ומזרח תיכון באוניברסיטת בר אילן
תואר שני במדעי המדינה באוניברסיטה העברית
תחומי התמחות
התמחות בתכנון עירוני ואזורי אוניברסיטה העברית