פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
כהן יודפת
שם באנגלית
cohen yodfat
תארים אקדמיים
תואר ראשון במשפטים וכלכלה, אוניברסיטת חיפה
תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם, לימודי סביבה, חברה ותכנון עירוני אזורי, אוניברסיטת תל אביב
תחומי התמחות
דיני תכנון ובניה