פנקס המתכננים - פרטי חבר

פרטים אישיים
שם
יהודה גרדוס
שם באנגלית