רישום בפנקס המתכננים החדש

חברים באיגוד אשר התקבלו לחברות באיגוד לפני שנת 2015 זכאים להירשם בפנקס אוטומטית. אנא שלחו מייל בנושא: [email protected]

ותקבלו קישור דרכו תוכלו להירשם בפנקס מיידית.

 

שאר המעוניינים להירשם בפנקס יבדקו זכאותם לרישום לפי עמידתם באחד התנאים הבאים:

 

1. בעל/ת "תואר אקדמי" שני ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל שהוכר על ידי ועדת הקבלה של "האיגוד" כתואר הכולל "לימודי ליבה" במקצועות התכנון. אלו התארים המוכרים לצורך כך בשלב זה:

 

(1)     הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל: תואר מגיסטר במסלול לתכנון ערים ואזורים.

 

(2)     האוניברסיטה העברית בירושלים: מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, או מוסמך בגאוגרפיה תכנון וסביבה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי, או מוסמך בחוג אחר עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי, או מוסמך בגאוגרפיה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים (סטודנטים שהחלו לימודיהם עד שנת הלימודים 2009/10). לא יכללו בפנקס בעלי תואר מוסמך עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים שהחלו את לימודיהם משנת 2010/11 ואילך.

 

(3)     אוניברסיטת בן גוריון בנגב: מוסמך בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי במגמת תכנון עיר ואזור.

 

(4)     אוניברסיטת תל אביב: גיאוגרפיה וסביבת האדם ובית ספר לאדריכלות, התמחות במסלול "תכנון ועיצוב עירוני-אזורי".

 

(5)     אוניברסיטת בר אילן: המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, המגמה לתכנון עירוני. ההכרה היא לשנתיים עד אוגוסט 2024, לאחר מכן תשוב התכנית ותבחן לקבלת הכרה קבועה.

 

2. מי שסיים/ה לימודים אקדמיים לפני שנת 2000 ובעל/ת נסיון מוכח של שבע שנים לפחות בתחום תכנון ערים ואזורים.

 

3. כל חברי/ות "האיגוד" אשר היו רשומים/ותבמעמד "חבר" "האיגוד" למעט חברים במעמד "חבר סטודנט" או במעמד "חבר עמית" (נכון ליום 31.12.2014) 

 

 

מתכננים העומדים באחד מהקריטריונים הנ"ל ומעוניינים להופיע בפנקס המתכננים, יפנו בדוא"ל: 

[email protected]

בצירוף תעודות המעידות על השכלה

 

*הרישום בפנקס המתכננים מותנה בתשלום דמי חבר (לחברי איגוד) או דמי רישום בפנקס ע"ס 70 ש"ח שנתיים (למתכננים שאינם חברי איגוד).