רישום בפנקס המתכננים החדש

חברים באיגוד אשר התקבלו לחברות באיגוד לפני שנת 2015 זכאים להירשם בפנקס אוטומטית. אנא שלחו מייל בנושא: [email protected]

ותקבלו קישור דרכו תוכלו להירשם בפנקס מיידית.

 

שאר המעוניינים להירשם בפנקס יבדקו זכאותם לרישום לפי עמידתם באחד התנאים הבאים:

 

1. בעל/ת "תואר אקדמי" שני ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל שהוכר על ידי ועדת הקבלה של "האיגוד" כתואר הכולל "לימודי ליבה" במקצועות התכנון. אלו התארים המוכרים לצורך כך בשלב זה:

 

(1)     הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל: תואר מגיסטר במסלול לתכנון ערים ואזורים.

 

(2)    האוניברסיטה העברית בירושלים: מוסמך בגיאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, או מוסמך בגיאוגרפיה תכנון וסביבה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי, או מוסמך בתכנון ומדיניות סביבתית (החל מ- 2024), או מוסמך בחוג אחר עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי, או מוסמך בגיאוגרפיה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים (סטודנטים שהחלו לימודיהם עד שנת הלימודים 2009/10). לא יכללו בפנקס בעלי תואר מוסמך עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים שהחלו את לימודיהם משנת 2010/11 ואילך.

 

(3)     אוניברסיטת בן גוריון בנגב: מוסמך בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי במגמת תכנון עיר ואזור.

 

(4)     אוניברסיטת תל אביב: גיאוגרפיה וסביבת האדם ובית ספר לאדריכלות, התמחות במסלול "תכנון ועיצוב עירוני-אזורי".

 

(5)     אוניברסיטת בר אילן: המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, המגמה לתכנון עירוני. ההכרה היא לשנתיים עד אוגוסט 2024, לאחר מכן תשוב התכנית ותבחן לקבלת הכרה קבועה.

 

2. מי שסיים/ה לימודים אקדמיים לפני שנת 2000 ובעל/ת נסיון מוכח של שבע שנים לפחות בתחום תכנון ערים ואזורים.

 

3. כל חברי/ות "האיגוד" אשר היו רשומים/ותבמעמד "חבר" "האיגוד" למעט חברים במעמד "חבר סטודנט" או במעמד "חבר עמית" (נכון ליום 31.12.2014) 

 

 

מתכננים העומדים באחד מהקריטריונים הנ"ל ומעוניינים להופיע בפנקס המתכננים, יפנו בדוא"ל: 

[email protected]

בצירוף תעודות המעידות על השכלה

 

*הרישום בפנקס המתכננים מותנה בתשלום דמי חבר (לחברי איגוד) או דמי רישום בפנקס ע"ס 70 ש"ח שנתיים (למתכננים שאינם חברי איגוד).