ניירות עמדה

ניירות עמדה אחרונים:

 

נייר עמדה- כנס בינוי שפוי

 

השגת איגוד המתכננים לתיקון 3א לתמא 38   השגת איגוד אדריכלי הנוף לתיקון 3א לתמא 38

 

הגדלת מלאי הדירות אינה היעד היחיד של התחדשות עירונית/ תמי גבריאלי וגיא קב-ונקי, דה מרקר

 

דרושה רשות תכנון חזקה ועצמאית/ עדנה לרמן, דה מרקר

 

נייר עמדה איגוד המתכננים תמא 38  

 

עמדת איגוד המתכננים - הצעת חוק הקמת רשות ממלכתית להתחדשות עירונית 

 

עדכון תמא 35 - עמדת איגוד המתכננים   

 

תיקון 100 לרפורמה- עמדת איגוד המתכננים 

 

רעיון הדיוריות- עמדת איגוד המתכננים 

 

 

ניירות עמדה קודמים:

 

מהלך הקידום של הרפורמה לחוק התכנון והבניה- עמדת איגוד המתכננים

 

 מכתב לרשם המהנדסים והאדריכלים בנושא ייחוד פעולות בתחום תכנון ערים ואזורים  

 

נייר עמדה של איגוד המתכננים בנושא מדד עומס השירותים

 

נייר עמדה של איגוד המתכננים בנושא דיור בר השגה

 

נייר עמדה של איגוד המתכננים בנושא חסמים בתכנון

 

נייר עמדה להצעת הרפורמה בתכנון

 

עמדת האיגוד בנוגע לחוק מתכנן מחוז

 

טבלת התייחסויות חברי איגוד המתכננים למכרזי משרד הפנים

 

עמדת האיגוד בנושא ייחוד פעולות כפי שהוגשה לועדת הערר של מחוז דרום