נציגי האיגוד בגופים שונים

נציגת האיגוד בועדה למורשת עולמית - נינה אלומות עמיר

 

מ"מ נציגת האיגוד בועדה למורשת עולמית- אפרת לוי

 

ISOCARP - עמוס ברנדייס

 

נציגות האיגוד במבא"ת: ברכה אור, אור קמינסקי

 

המועצה הישראלית לבניה ירוקה- נועה תמרי