חברי מוסדות האיגוד

תוצאות הבחירות למוסדות האיגוד 2022

 

חברי מוסדות האיגוד כיום

 

יו"ר משותף: מתכננת תמי גבריאלידר' רחל קטושבסקי

 

מנכ"לית האיגוד: מתכננת ערים נילי ברוך 

 

סגן יו"ר: מתכננת חדוה פיניש 

 

סגן יו"ר: פרופ' טובי פנסטר 

  

גזבר: 

 

דוברת: אורית נבו

 

מזכירת האיגוד: יפית חדד 

  

חברת ועד: פרופ' נורית אלפסי 

 

חבר ועד: פרופ' ערן רזין

 

חברת ועד: מתכננת רני מנדלבאום

 

חברת ועד: מתכננת עידית קרמר 

 

חברת ועד: מתכנן ועו"ד אמיר בשאראת 

 

 

 

חבר ועד נציגות הצעירים: מתכנן יונתן רוזין

 

 

ו. ביקורת: מתכננת חנה מורן

 

ו.ביקורת: מתכנן עופר גרידינגר

 

ו.ביקורת: מתכנן ניר מסורי

 

 

בית הדין: מתכנן יונתן לוזר

 

בית הדין: מתכננת אור קמינסקי

 

בית הדין: עו"ד בן המאירי

 

 

יו"ר ו. בחירות: נילי שחורי

 

ו. בחירות: ברכה אור

 

ו. בחירות: לאה שמיר שנאן