פנקס המתכננים

פרטים אודות פנקס המתכננים החדש והקריטריונים לרישום בפנקס:

 

תכנון ערים ואזורים הינו מקצוע בעל השפעה מכרעת על דמות הארץ ועיצוב החברה הישראלית, במיוחד בעת זו, נוכח תנופת הפיתוח המאפיינת את מדינת ישראל. בשנים האחרונות חלה התפתחות מקצועית ניכרת בתחום, אשר התרחב לכלל מגוון גדול של התמחויות והיבטים - סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים  ועוד. המתכננים לוקחים חלק מרכזי בגיבוש מדיניות ותכנון בכל הרמות – החל מהרמה הלאומית, דרך המטרופולינית והעירונית ועד לרמה המקומית המפורטת. לאור זאת חלה עליה בביקוש למתכננים במוקדי קבלת ההחלטות השונים ובמגזר הפרטי, לצד ביקוש הולך וגואה ללימודים ולהכשרה מקצועית מתאימה במוסדות ההשכלה הגבוהה.

 

לפיכך, ועל מנת לקדם את מעמד המתכננים ואת מקצוע התכנון, החליטה אסיפת חברי האיגוד המתכננים בישראל ביום ה- 18.2.2016 ליצור מאגר וולונטרי של  מתכננים בעלי השכלה אקדמית או ניסיון בתכנון ערים ואזורים, בהתאם לתנאים שהוגדרו. המאגר האמור ינוהל במסגרת פנקס המתכננים הישראלי, אשר יחדש את פנקס המתכננים הקיים באיגוד המתכננים מזה שנים רבות. . איגוד המתכננים בישראל, כאיגוד המקצועי היציג של העוסקים בתחומי התכנון העירוני והאזורי בארץ, הוא הגורם המקצועי המנהל את פנקס המתכננים. פנקס המתכננים יעוגן ככלי מוביל בכל הקשור להכרה מקצועית בעוסקים בתכנון, ולפיכך, איגוד המתכננים בישראל מצא לנכון לקבוע נורמות וסטנדרטים  מקצועיים שיענו על צרכים אלה, ובכך יקדמו את מעמד המתכננים ואת מקצוע התכנון.

 

בפנקס המתכננים יכולים להירשם מי שעמדו  באחד מהתנאים הבאים:

  1.       בעל/ת "תואר אקדמי" שני ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל שהוכר על ידי ועדת הקבלה של "האיגוד" כתואר הכולל "לימודי ליבה" במקצועות התכנון.
  2.       מי שסיים/ה לימודים אקדמיים לפני שנת 2000 ובעל/ת נסיון מוכח של שבע שניםלפחות בתחום תכנון ערים ואזורים.
  3.        כל חברי/ות "האיגוד" אשר היו רשומים/ותבמעמד "חבר" "האיגוד" למעט חברים במעמד "חבר סטודנט" או במעמד "חבר עמית" (נכון ליום 31.12.2014) *

  

פנקס המתכננים מושק לאחר עבודה ממושכת, בה הושקעה מחשבה רבה, במטרה לשרת את קהילת התכנון בישראל ולשמש מקור המידע המסודר המרכזי על המתכננים ומקצוע התכנון בארץ, כלי בידי הרשויות והגורמים העוסקים והמעסיקים בתחום, וגם בידי המתכננים העומדים בתנאיו, לקדם עצמם ולפרסם את ניסיונם והכשרתם.

 

פנקס המתכננים הישראלי יושק באירוע חגיגי שייערך ביום ה 7.7.16 ב"ישראל יפה" פארק הירקון, ת"א

 

נשמח לראותכם/ן!

 

אדר' עדנה לרמן, יו"ר איגוד המתכננים, פרופ' ערן רזין יו"ר ועדת לימודי הליבה, חברי ועד איגוד המתכננים בישראל.

 

 

* לפרטים נוספים בדבר דרישות הסף להכללות בפנקס ניתן לעיין לתקנון האיגוד (עמ 14 סעיף 47) או ליצור קשר עם מיכל שגב מזכירת האיגוד במייל  igudm1@gmail.com. הרישום בפנקס מותנה בתשלום דמי רישום שנתיים או דמי חבר באיגוד המתכננים.