מידעון האיגוד

 

מידעון (ניוזלטר) 355: הכנס השנתי: אחרית דבר // אות יקירי התכנון 2024 ופרסים נוספים // יובל למסלול לתכנון עירוני בטכניון

 

מידעון (ניוזלטר) 354: ניסיון פגיעה במעמד המתכנן: טיוטת חוק להערות הציבור // לקראת הכנס השנתי: יעל היימן על תכנון מגדרי במגזר החרדי

 

מידעון (ניוזלטר) 353: לקראת הכנס השנתי: צדיק אליקים על תכנון בבני ברק // יובל למסלול לתכנון ערים ואזורים בטכניון

 

מידעון (ניוזלטר) 352: ערב הוקרה לאסתר זנדברג // ימים אחרונים להרשמה מוקדמת לכנס השנתי // בתים מבפנים

 

מידעון (ניוזלטר) 351: הגשת מועמדים לאנשי התכנון // נייר עמדה // הליכות ג'יין

 

מידעון (ניוזלטר) 350: קול קורא לכנס האיגוד // השכונה המתחדשת // רישוי חושב רישום (טאבו)

 

מידעון (ניוזלטר) 349: Save The Dates - כנס האיגוד 2024 // עמדת האיגוד לשיקום הנגב המערבי // קורס תכנון מקדם בריאות

 

מידעון (ניוזלטר) 348: ערב שיח עם מתכננים צעירים, ראיון עם תמי גבריאלי

 

מידעון (ניוזלטר) 347: פתיחת מועד חדש להכשרה "תכנון חושב רישום", ברכות לאנשי התכנון הנבחרים

 

מידעון (ניוזלטר) 346: פנקס המתכננים וקול קורא ל"שכונה המתחדשת" 

 

מידעון (ניוזלטר) 345: נציגים בוועדות התכנון

 

מידעון (ניוזלטר) 344: מסכמים את 2023, פותחים את 2024

 

מידעון (ניוזלטר) 343: מסמך מדיניות, אסיפה כללית, בונים למפונים וימים אחרונים להנחות בחברות באיגוד

 

מידעון (ניוזלטר) 342: עדכונים מהאקדמיה, המשך הנחות דמי חבר בהרשמה השנתית לאיגוד

 

מידעון (ניוזלטר) 341: עצומת והגאוגרפים והנחות סוף שנה בתשלום דמי חבר 

 

מידעון (ניוזלטר) 340: בדרך לשיקום אזורי אסון

 

מידעון (ניוזלטר) 339: מתוך ההריסות

 

מידעון (ניוזלטר) 338: פותחים את תשפ"ד 

 

מידעון (ניוזלטר) 337: סוגרים שנה, פותחים שנה 

 

מידעון (ניוזלטר) 336: תכנון חברתי, בחירות לרשויות המקומיות 

 

מידעון (ניוזלטר) 335: רפלקס התכנון של יישובים חדשים ותכנית המנטורינג של האיגוד 

 

מידעון (ניוזלטר) 334: ימים חמים וערב עיון- יישובים חדשים 

 

מידעון (ניוזלטר)  333: סיכום כנס האיגוד השנתי