מפגשי הדרכה לעורכי תכניות – ההדרכות יהיו מקוונות

תאריך: 30 מרץ 2023      שעה: 18:30 - 16:30
גוף מארגן: מינהל התכנון
מיקום: בזום

אחד החסמים במימוש תכניות מפורטות הינו הקושי במעבר משלב התכנון הסטטוטורי להליכי הרישוי. קושי זה נובע ממגוון סיבות – תכנוניות, תהליכיות, משפטיות ועוד.

מינהל התכנון השלים לאחרונה כתיבת דו"ח הנחיות לעריכת תכניות מפורטות, אשר הופץ ופורסם באתר מינהל התכנון במסגרת הנחיות מנכ"ל מינהל התכנון ל'תכנון חושב רישוי'.

הנושא מקבל משנה חשיבות לנוכח ביטול הליך ההקלות ברישוי בניה בחוק ובתקנות.

מינהל התכנון מפעיל כיום מערך נרחב של הדרכות בנושא 'תכנון חושב רישוי' הן למוסדות התכנון והן לעורכי התכניות.

לצורך כך נקיים בסוף חודש מרץ 2 מפגשי הדרכה לעורכי תכניות – ההדרכות יהיו מקוונות ויתקיימו בתאריכים 29/3 ו- 30/3 בין השעות 16:30 ל- 18:30

אולם תבור is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: הדרכה עורכי תכניות בנושא תכנון חושב רישוי

Time: Mar 30, 2023 16:30 Jerusalem

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87828061860?pwd=QWdNVnk5eVFHUWJBS25sNTNOVjVYUT09