קוד אתי

הקוד האתי הוא "תעודת הזהות הערכית" של המקצוע שלנו. הקוד מוצג כאן לאחר עבודה מקצועית בת שנה וחצי, לאחר שהוצג בפני החברות והחברים בערב עיון מיוחד ותוקן בעקבותיו, לאחר שאושר על-ידי ועד האיגוד ועל-ידי האסיפה הכללית של חברי האיגוד.

 

מהותו ותהליך עיצובו של הקוד האתי:

בעברית כאן בערבית כאן

הקוד האתי של איגוד המתכננים בישראל:

בעברית כאן בערבית כאן