תמונת הכנס

"ביחד ולחוד – תכנון למגוון אוכלוסיות"

  • 15-16 למרץ 2018
  • בית כלל במרכז ירושלים

אודות הכנס

בשיתוף עם עיריית ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים ובצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

 

כנס איגוד המתכננים מהווה את הבמה המרכזית לדיון בנושאים העכשוויים המעסיקים את קהיליית התכנון ומשקפים את הדילמות המלוות את החברה בישראל.

הכנס מפנה זרקור להתמודדות המורכבת עם צרכי הפיתוח בטווח הקצר, לצד ההיערכות התכנונית לגידול הצפוי באוכלוסיית המדינה ולצמיחת מערכות המגורים, התעסוקה, השירותים, התחבורה והתשתיות.

שאלות כמו: מי יגור היכן, עם מי ילמדו וישחקו ילדינו? כיצד ניתן למנוע הפרדה מרחבית על בסיס רמת הכנסה, דת ומעמד? כיצד יכולים עקרונות התכנון והניהול של המרחב הבנוי לעודד מגוון והכלה חברתית?

מה יוצר עירוניות טובה ומהם המהלכים התכנוניים, הכלכליים, הארגוניים והחברתיים שעשויים לקדם איכויות אלה?

שאלות אלה ישתלבו בדיון על מרכז מול פריפריה, על צרכיהן של אוכלוסיות שונות, תחבורה ציבורית, דיור בר השגה וצדק חברתי - וכיצד ניתן להשיג כל זאת תוך שמירה על כלכלה עירונית מקיימת.

מיקומו של הכנס בבנין כלל במרכז העיר ירושלים, העובר תהליכי התחדשות ופיתוח מואצים, מאפשר למקד את תשומת הלב בסוגיות של פיתוח והתחדשות תוך שימת דגש לתהליכים ולצרכים המאפיינים את מגוון האוכלוסיות בעיר, מתן מענה לדרישות הייחודיות תוך התחשבות בכלל התושבים, שמירה על מרקם החיים המשותפים ואיכות החיים העירונית

פרסים

פרס יקיר התכנון

הוענק לפרופ' אמנון פרנקל

מצגת הטקס+ דבריו של אמנון פרנקל

פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות

בחסות החטיבה לתכנון אורבאני של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

לפרטים אודות העבודות הזוכות