הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים (אי"ל)

תאריך: 29 מרץ 2023 - 30 מרץ 2023      שעה: