מנהל התכנון: שולחן עגול תמל/ 2044 התחדשות עירונית רחובות מילצ'ן

תאריך: 14 נובמבר 2022      שעה: 12:00 - 09:00