וובינר שלישי ואחרון בסדרת הוובינרים בנושא- ההיבטים ההידרולוגים של החלטת הממשלה לשיקום נהר הירדן

תאריך: 07 נובמבר 2022      שעה: 15:15 - 14:00