ישיבת ועדת משנה 110 ומליאה מס' 179 - מנהל התכנון

תאריך: 06 אוקטובר 2022      שעה:
גוף מארגן: מנהל התכנון