פתיחת קורס התשתיות הלאומיות - 27.10.22-29.12.22

תאריך: 27 אוקטובר 2022      שעה:
גוף מארגן: הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל)
מיקום: רחוב בית הדפוס 12 (בית השנהב), גבעת שאול, ירושלים

 

קורס התשתיות הלאומיות

קורס של הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל)

 

מטרת הקורס: הצגת הליכים וסוגיות מקצועיות בקידום תכניות סטטוטוריות, בשלבי תכנון מפורט לפני ביצוע, רישוי וליווי הקמת פרויקטים

 

נושאים מרכזיים:

·         הצגת שלבי התכנון בות"ל, בשלב הסטטוטורי ובשלב התכנון המפורט לפני ביצוע

·         מאפייני ונהלי הות"ל

·         סוגיות תכנוניות: מבני דרך, תכנון נוף ועוד

·         תכנון במרחב עירוני

·         ליווי ביצוע

·         שני סיורים באתרי עבודות של פרויקטים לתשתית לאומית בשלבי ביצוע מתקדמים

 

קהל יעד: הקורס מיועד לכל הגורמים המעורבים בקידום תכניות לתשתיות לאומיות: חברות ממשלתיות, מנהלי פרויקטים, מתכננים, משרדי ממשלה, ורשויות מקומיות. השתתפות בקורס תסייע להיערך לעבודה מול הות"ל בכל שלבי קידום הפרויקט ולביצוע פרויקטים של תשתיות בעלות חשיבות לאומית

 

משך הקורסשישה מפגשים, אחת לשבועיים, מתאריך 27 אוקטובר 2022 ועד לתאריך 29 דצמבר 2022.

 

מיקוםרחוב בית הדפוס 12 (בית השנהב), גבעת שאול, ירושלים

 

רישום: לרישום לחצו כאן, עלות הקורס 400 ₪ (כולל מע"מ).

הקורס לא מוכר לגמול השתלמות