איגוד המתכננים
איגוד המתכננים בישראל رابطه المخططين في اسرائيل

Israel Planners Association

לאתר האינטרנט

ידיעון איגוד המתכננים בישראל, גליון מס' 298

28.6.2018

חדשות האיגוד

דברים לזכרו של אדריכל רפי לרמן ז"ל מאת אדר' דינה רצ'בסקי

עם לכתו של אדריכל רפי לרמן, חתן פרס יקיר התכנון לשנת 2005, דברים שכתבה לזכרו אדר' דינה רצ'בסקי:

בימים האחרונים התעורר כנראה בגן העדן צורך דחוף, אמנם קצת באיחור, לערוך תמ"ש (תכנית מתאר שמיימית) חדשה, מותאמת לצורכי המאה ה-21. מאחר ומלכות השמיים פטורה מחובת מכרזים, נעשתה בחירת המתכנן במהירות על-סמך כישוריו וניסיונו המוכחים.

כך נלקח אדריכל רפי לרמן בחטף, ללא ראיון מוקדם/הצגת תיק עבודות, משולחן עבודתו שברחוב יגאל אלון 120, תל אביב, אל הספירה העליונה

לפרטים המלאים

כנסים ואירועים

הזמנה לכינוס רביעי של פורום ציבורי למים: "מחליטים בצורת" - על החלטת הממשלה
3.7.2018

נושא הפגישה: החלטת הממשלה - תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים (שיקום מקורות המים הטבעיים). המתווה שאושר בממשלה (לפני כשבוע) יוצג על ידי מר חזי ליפשיץ, סמנכ"ל משרד האנרגיה והמים, שהוביל את גיבוש ההסכמות בין משרדי הממשלה. הדיון הציבורי יתמקד גם בהחלטה שהתקבלה - וגם בשאלות (ובדילמות) שנותרו פתוחות.  

במפגש נציג גם את התכנית לשיקום זרימת מי המעיינות בשבעה נחלים (בצת, געתון, נעמן, ציפורי, קישון, חדרה, ונחל עינן) שאושרה ותוקצבה במסגרת החלטת הממשלה; וכן את הנחלים שנותרו (לצערנו) מחוץ להחלטה. אנא אשרו כוונתכם להגיע - למייל: orit.skutel@gmail.com 

לפרטים המלאים

התפתחויות בתכנון ביישובים הערביים
4.7.2018

על סדר היום: תכניות ה"ותמ"ל", תכניות כוללניות והנגשת התחבורה הציבורית
 

לפרטים המלאים

הגשות סוף סמסטר שנה ג' אדריכלות נוף בטכניון
9.7.2018

Save the date - LandBasics

צמחייה ירוקה. לקראת אורבניזם נופי מרחב קישון
מנחות מתניה ז"ק ורבקה שטרנברג

לפרטים המלאים

ארוע הגשות פרויקטי גמר ותערוכת הבוגרים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון
2.8.2018 - 1.8.2018

SAVE THE DATE ארוע הגשות פרויקטי גמר ותערוכת הבוגרים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון. 88 פרוייקטי גמר במסלול ארכיטקטורה ואדריכלות נוף

לפרטים המלאים

מתכננים ומנהלים את עולם המחר
27.12.2018

הכנס הארצי ה- 10 של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל

לפרטים המלאים

הצעות עבודה ומכרזים

קול קורא להגשת הצעות להיכלל במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון לאגף תכנון העיר בעיריית ירושלים

הגשה עד ה- 26.7.18

לפרטים המלאים

מכרז למתן שרותי יעוץ תחבורה ללשכות התכנון המחוזיות ולמטה מינהל התכנון

הגשה עד ה- 25.7.18

לפרטים המלאים

המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית מודיעה על חיפוש מועמדים למשרת הוראה תקנית החל מיולי 2019:

דרוש/ה רכז/ת תחום תכנון והנדסה במינהלת להתחדשות עירונית באשקלון

הגשה עד ה- 5.7.18

לפרטים המלאים

מכרז פומבי למתן שירותי תכנון תכניות בינוי עיר (מפורטות) "קרקע פרטית בכלל הישוב"

עיריית באקה אלגרבייה מפרסמת מכרז ומבקשת בזה הצעות למתן שירותי תכנון תכניות בינוי עיר(מפורטות) "קרקע פרטית בכלל הישוב" על נספחיהן קומפלט - גוש 8757 (חלק), גוש 8755 (הלק), גוש 8756 (חלק), גוש 8753 (חלק) בבאקה אלגרביה. סכום רכישת מסמכי המכרז: 1,000 ש"ח. מובהר כי דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו. התנאים המלאים והמחייבים של כל המכרזים נמצאים בחוברות המכרזים שניתן לעיין בהן ללא תשלום במשרד מנכ"ל העירייה, בימים א - 'ה', משעה 9:00 עד 13:00.
פגישת הבהרות / סיור קבלנים בתאריך 03/07/2018 שעה 11:30. השתתפות חובה!

לפרטים המלאים

מועצה מקומית ראש פינה מפרסמת הזמנה להגיש בקשות להיכלל במאגר יועצים

הגשה עד ה- 15.7.18

לפרטים המלאים

מועצה מקומית סביון מפרסמת קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

הגשה עד ה- 17.7.18

לפרטים המלאים

לעיריית הרצליה אגף רישוי והתחדשות עירונית דרוש/ה אדריכל/ית מתכנן/ת ערים במחלקה להתחדשות עירונית

הגשה עד ה- 2.7.18

לפרטים המלאים

ההסתדרות הציונית העולמית מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודת תכנון בנושא תכנית התיישבותית אסטרטגית לנגב

הגשה עד ה- 11.7.18

לפרטים המלאים

לעיריית קרית שמונה דרוש/ה מידען/ית תכנוני/ת

הגשה עד ה- 1.7.18

לפרטים המלאים

למועצה מקומית גדרה דרוש/ה בודק/ת תכנית לוועדה לתכנון ובניה

הגשה עד ה- 1.7.18

לפרטים המלאים

מועצה מקומית כפר ורדים מפרסמת קול קורא להיכלל במאגר יועצים

הגשה עד ה- 30.6.18

לפרטים המלאים

רשות העתיקות- קול קורא להצטרפות לרשימת מציעים

הגשה עד ה- 1.7.18

לפרטים המלאים

שונות - מעולם התכנון

קול קורא: מלגות לסטודנטים ערבים-פלסטיניים ללימודי תואר שני בתכנון ערים באונ' העברית

קול קורא למומחים ויועצים לטובת חיזוק הייצוג של ארגוני הסביבה במוסדות התכנון

ארגון "חיים וסביבה", האחראי על ייצוג ארגוני הסביבה בוועדות התכנון המחוזיות והארציות, מבקש
לייצר מאגר מומחים ויועצים אשר יהוו גב מקצועי לנציגים מטעמנו במוסדות התכנון.
אנו מחפשים מומחים אשר רוצים לקחת חלק במערך הייצוג של ארגוני הסביבה ולהשפיע על
השיקולים במוסדות התכנון דרך הנציגים הגשה עד ה- 1.7.18

לפרטים המלאים

מידעון מספר 11 של החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

פרסום חדש מהקליניקה האורבנית: מדברים על מעורבות הציבור בתכנון

פרסום חדש מהקליניקה האורבנית יצא לאור, וזמין עכשיו לקריאה והורדה חופשית מאתר הקליניקה. "מדברים על מעורבות הציבור בתכנון" מבוסס על שבעה מפגשים עם אנשי מקצוע מתחומי התכנון האדריכלות והערים החכמות, המובילים בעשייה ובחשיבה על תחום שיתוף הציבור בתכנון

לפרטים המלאים

© כל הזכויות שמורות לאיגוד המתכננים