איגוד המתכננים
איגוד המתכננים בישראל رابطه المخططين في اسرائيل

Israel Planners Association

לאתר האינטרנט

ידיעון איגוד המתכננים בישראל, גליון מס' 283

1.3.2018

חדשות האיגוד

פורסמה התוכנית המלאה של הכנס השנתי

איגוד המתכננים גאה לארח בכנס השנתי "ביחד ולחוד – תכנון למגוון אוכלוסיות" שייערך בימים ה'-ו'  ה-15-16.3.18 בירושלים, את שר הבינוי והשיכון מר יואב גלנט, את ראשת מינהל התכנון במשרד האוצר הגב' דלית זילבר ואת ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת. 

ביום חמישי יתקיימו "מיני מליאות" בוקר: 'מורה נבוכים' למתכננים - פתיחת צוהר לעולם החרדי, תחבורה ונגישות: תכנון צופה עתיד לקראת ישראל 100, התכנסות עירונית פנימה מול התבדרות לשטחים הפתוחים, אוכלוסיות ירושלים - מפגשים במרחב הציבורי, מכפר לעיירה- תכנון וקידום הישובים הערביים לקראת ישובים עירוניים. בהמשך יערכו שני סבבים של 12 מושבים מקבילים כל אחד, בהם יוצגו מיטב המחקרים והעבודות העדכניים.

ביום שישי  16.3.18 תתקיים מליאת בוקר בהובלת האגף לתכנון עיר במנהל ההנדסה עיריית ירושלים ולאחר מכן יערכו מגוון סיורים: רוממה והקריות החסידיות, רחוב הנביאים, תמ" 38, התחדשות עירונית בגוננים, בית חנינא, מבטים על מזרח ירושלים, סוגיות שימור מול פיתוח, מתחם שנלר, ביקור חולים ועוד.

לסדר היום של הכנס

איגוד המתכננים מודה לשותפיו לכנס: עיריית ירושלים, האונ' העברית, בצלאל, מינהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון, גיאוקרטוגרפיה, קרדן נדל"ן, שיכון ובינוי נדל"ן, גאודע, המועצה לבניה ירוקה, קבוצת אביב AMCG, טעמן נדל"ן, קבוצת נוימן, מיסטר פיקס, טופ רמדור

לפרטים המלאים

מפגש איגוד המתכננים, ראשי תכניות לימוד תכנון וראשת מנהל התכנון

מאז כניסתה לתפקיד של ראשת מינהל התכנון החדשה– דלית זילבר, התבסס ערוץ של הדברות מקצועית בין איגוד המתכננים למינהל התכנון. בין היתר עלו במפגשים נושאים של מחסור באנשי מקצוע בתחום התכנון ודאגה למעמד מקצוע התכנון ומעמד המתכננים.
לפיכך הוחלט על יצירת מסגרת של מפגשים משותפים של מנהל התכנון, איגוד המתכננים בישראל וראשי תכניות הלימוד האקדמיות בתחומי תכנון ערים ואזור, על מנת ללבן את הסוגיות במשותף ולחשוב על דרכי התמודדות ומתן מענה לצרכים.
בשבוע שעבר נערכה הפגישה המשותפת הראשונה בה נטלו חלק דלית זילבר, ראשת מינהל התכנון; ליאור מסינג, עוזרת ראשת מנהל התכנון; עדנה לרמן, יו"ר איגוד המתכננים, פרופ' טובי פנסטר, אונ' ת"א, פרופ' יצחק אומר, אונ ת"א; ד"ר יודן רופא, אונ' בן גוריון, פרופ' ערן רזין, האונ' העברית ואורית נבו, דוברת איגוד המתכננים.
במסגרת המפגש סקרה דלית זילבר את מוקדי העשייה העכשוויים של מנהל התכנון: בעקבות תכנית אסטרטגית של המועצה הלאומית לכלכלה שקבעה יעדים לפיתוח, מנהל התכנון ממפה את המצב בשטח והתכניות הקיימות ומגבש תכנית תלת שנתית לפי חלוקה למחוזות ולמגזרי אוכלוסיה תוך כדי סנכרון עם גורמים כמו רמ"י ומשב"ש. משם נגזרת תכנית אסטרטגית לתשתיות: לאנרגיה, מערכות תנועה, שטחים פתוחים כולל מסדרונות אקולוגיים ועוד. ראשת מנהל התכנון הציגה גם את החשיבות והצורך בשיתוף ובשיח מקצועי רחב עם הקהילה המקצועית– ציבור המתכננים והאקדמיה וציינה את חשיבות הכשרת דור המתכננים הבא וכי למנהל התכנון נדרשת תוספת של כוח אדם איכותי וכך גם במחוזות, רשויות מקומיות ובקרב גורמים נוספים.
אדר' עדנה לרמן, יו"ר איגוד המתכננים, סקרה את הצורך של כל הגורמים לשתף פעולה לקידום מעמד התכנון ואיכותו, ובקידום מעמד המתכננים. ההכרה בחשיבותו של התכנון והתמודדות של מערכות התכנון עם הדרישות שיוצרת מחסור באנשי מקצוע בעלי רקע והכשרה מתאימים.
נציגי האוניברסיטאות הציגו את הקשיים בכרוכים בהגדלת מספר התלמידים. סוכם כי איגוד המתכננים יקיים דיון עם נציגי האוניברסיטאות ויבחן הצעות אפשריות להרחבת שתוף הפעולה עם מינהל התכנון, תמרוץ והגדלת מספר הלומדים את מקצועות התכנון. האיגוד ירכז את הנושא למול נציגי מינהל התכנון ונציגי האוניברסיטאות.
ראשת מנהל התכנון הציגה את תוכנית "תכנון חושב רישוי" להתאמת התכנון בכל רמותיו לדרישות הרישוי על מנת לקצר את משך הליכי הרישוי של הפרויקטים ונערך דיון כיצד ניתן להכניס תכנים העוסקים בעמידה בתנאים והתניות ולחשוף את התלמידים גם לשלב הרישוי, עוד בזמן הלימודים.
בנוסף עלו בדיון הצעות למפגשים של הסטודנטים עם מנהל התכנון, תוך כדי תקופת הלימודים, החל מהגעת הסטודנטים לדיוני מועצה ארצית, מפגשים עם מנהלי מחוזות ועוד.
נציגי האקדמיה הזכירו את תרומתם וחשיבותם של מחקרים פרי יוזמת מנהל התכנון וכן הועלו רעיונות שונים לשיתוף פעולה כגון מלגות לסטודנטים, הרחבת תכנית הצוערים, שילוב מרצים מקרב עובדי המנהל ועוד.
אנו נשוב ונעדכן כאן לפרקים בהתקדמות נושאים אלו. 

לפרטים המלאים

קול קורא של מנהל התכנון ליצירות של סטודנטים

בחודשים הקרובים עובר מינהל התכנון למשכנו החדש בבית השנהב בגבעת שאול בירושלים (לשעבר משרדי מבקר המדינה) משכן זה יאכלס את יחידות המנהל הפזורות כיום במקומות שונים, כמו גם אולם ישיבות שיארח את ישיבות המועצה הארצית ונגזרותיה.

הבניין החדש מתפרס על פני 5 קומות ומספר רב של חללים. לקראת המעבר נערך מינהל התכנון להתאים את הנכס לצרכים המקצועיים והתפקודיים של המינהל, ובמסגרת זו מעוניין בהקמת תערוכה, הכוללת יצירות אומנות (יצירות, מיצגים, צילומים, ציורים, איורים, דגמים וכד', הניתנים לתלייה על הקיר) במגוון נושאים הקשורים לעולם התוכן התכנוני, כגון: עירוניות בישראל, נוף וסביבה, תשתיות, מגורים, "האדם ביחס אל...", וכד'

במסגרת הליך זה פונה מינהל התכנון בקול קורא אל מוסדות אקדמאיים להגיש יצירות אשר הוכנו על ידי סטודנטים מטעמם, מקרב היצירות שיוגשו ייבחרו על ידי מינהל התכנון יצירות אשר יוצגו בתערוכה.

לפרטים המלאים

כנסים ואירועים

סיורים מקצועיים לפריז ואוסלו

במסגרת שיתוף פעולה בין איגוד המתכננים בישראל והמועצה לבנייה ירוקה אנו שמחים להציע לחברי האיגוד שני סיורים מקצועיים בדגש על תכנון עירוני וקיימות. לחברי איגוד המתכננים ההרשמה לסיורים במחיר מיוחד, יש לציין בעת ההרשמה את היותכם חברי איגוד.

 

סיור מקצועי בפריז: הסיור יתקיים במשך 3 ימים מלאים בין התאריכים 22.5.2018-24.5.2018 שיעסוק בראייה עירונית כוללת עם דגש על בנייה ירוקה וקיימות בתכנון המרחב החדש והמתחדש. פריז מצויה בעיצומה של מהפיכה סביבתית והופכת להיות אחת הערים המובילות באירופה בנושא זה. כאחת מערי הבירה הצפופות באירופה, עם 2.2 מיליון התושבים החיים על פני 105 קמ"ר, בשנים האחרונות שמה הבירה הצרפתית דגש נרחב על נושא הסביבה והקיימות ופועלת בדרכים רבות במטרה לעצב מציאות אורבנית אקולוגית חדשה שנועדה לצמצם את הנזקים הסביבתיים במרקם העירוני, כמו גם לשמור על טבע עירוני ולשפר את איכות החיים של תושביה.
הסיור יודרך על ידי לנה ארונסון, אדריכלית ישראלית תושבת העיר פריז, ואנשי מקצוע מקומיים - אדריכלים, אדריכלי נוף, מהנדסים, מתכנני ערים ועוד

מחיר מיוחד לחברי המועצה לבניה ירוקה ואיגוד המתכננים: 2,850 ש"ח
מחיר רגיל: 3,200 ש"ח

**לא כולל טיסות, לינה והעברות

לפרטים נוספים 

בתאריכים 25.6.2018-27.6.2018 יתקיים סיור נוסף, בן 3 ימים מלאים בעיר אוסלו, שיעסוק בראייה עירונית כוללת עם דגש על בנייה ירוקה וקיימות בתכנון המרחב החדש והמתחדש באוסלו. הסיור יודרך על ידי אדריכל דן זוהר, מבעליו של משרד HAUGEN/ZOHAR ARKITEKTER הממוקם באוסלו.

מחיר מוזל לחברי המועצה לבניה ירוקה ולחברי איגוד המתכננים : 3,400 ש"ח
מחיר רגיל: 3,800 ש"ח

**לא כולל טיסות, לינה והעברות

לפרטים נוספים

לפרטים המלאים

יום עיון בנושא: שנה וחצי לגל השריפות (נובמבר 2016) – מסקנות לקחים והזדמנויות
7.3.2018

יום העיון השנתי של התכניות ב"התמודדות עם מצבי חירום" ו"לימודי אש" 

לפרטים המלאים

כנס קיימות וקהילה
6.3.2018

במסגרת הכנס יושק הפרסום החדש של הקליניקה האורבנית: "מדברים על מעורבות הציבור בתכנון"

לפרטים המלאים

עד למתע"ן – אוטובוסים לאן?
8.3.2018

ערב עיון של האגודה הישראלית למחקר תחבורה

לפרטים המלאים

ערב עיון: סיכום אירועי Wuf9

הפורום הישראלי לעירוניות בשיתוף המכון לשלטון מקומי, אוניברסיטת תל אביב  מזמינים אתכם לערב עיון: סיכום אירועי Wuf9 שהתקיים בקוואלה לומפור, מלזיה
בהשתתפות:
משתתפי הכנס- ד"ר יואל סיגל, פרופ' ערן רזין ואופיר פז-פינס
ונציגת אוניברסיטת הביטאט בבצלאל - ד"ר אלס ורבקל

לפרטים המלאים

סיור בשכונת שפירא בדרום ת"א
9.3.2018

המפגש האחרון בסדרת המפגשים בנושא "דמוקרטיה בתכנון" של פורום מתכנני ערים צעירים

לפרטים המלאים

החשיבה המהפכנית באדריכלות ובעיצוב עירוני של עידן המהפכות
12.3.2018

15:30 פתיחת תערוכה

16:00 הצגת פוסטרים נבחרים

17:30 ערב עיון

לפרטים המלאים

הזמנה למפגש ציבורי - תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה
19.3.2018

משק האנרגיה עובר בשנים האחרונות תמורות משמעותיות לקראת ייצור אנרגיה ירוקה יותר. משרד האנרגיה ומנהל התכנון מקדמים ראייה כוללת וארוכת טווח של משק האנרגיה, במסגרת תמ"א 41 - תכנית מתאר ארצית כוללת לתשתיות משק האנרגיה.

 

אנו שמחים להזמינך למפגש ציבורי שייערך ביום ב', 19.3.18, בשעות 13:00-16:00 באכסניית בית וגן בירושלים. במפגש יוצגו מטרות התוכנית ועיקריה במטרה לשמוע התייחסויות למגוון נושאים הקשורים בתכנית. יתקיימו מפגשים גם בבארש שבע ובחיפה. הרשמה למפגשים בקישור זה

לפרטים המלאים

להזדקן בשכונה מתחדשת
22.3.2018

מרכז הגר באוניברסיטת ת"א, מתכבד להזמין אתכם לכנס בנושא 'להזדקן בשכונה מתחדשת'. 

בכנס יושק מחקר יישומי חדש של מרכז הגר, בשיתוף משרד הרווחה, שמספק מבט אל אוכלוסיית הזקנים בתהליכי התחדשות עירונית. הדיון יעסוק בפוטנציאל לייצר מלאי דיור מותאם לזקנים בשכונות מתחדשות וכן, בתפקידם של שירותי הרווחה בהתחדשות עירונית. ההשתתפות בכנס ללא עלות, אך מותנית בהרשמה מראש

לפרטים המלאים

כנס יערת הדבש במועצה האזורית חוף אשקלון
26.3.2018

המועצה האזורית חוף אשקלון יחד עם שלוחת מו"פ קטיף לחקר מדבריות החוף במועצה, עורכת כנס העוסק בתרומת צמחים צופניים למאזן האקולוגי ולחקלאות במדינת ישראל. בכנס ידברו מיטב החוקרים העוסקים בנושא והכל על מנת להעלות את התודעה בקרב ציבורים רבים ובעלי עניין

לפרטים המלאים

קול קורא להגשת תקצירים- הכנס השישי לתחבורה ותשתיות
14.5.2018

תא כבישים ותשתיות ותא תנועה ותחבורה קוראים בזאת לכל מהנדסים, החוקרים והעוסקים בתחום להגיש הצעותיהם להרצאה במסגרת הכנס השישי לתחבורה ותשתיות, שיתקיים ביום ב' 14 למאי 2018 במרכז הכנסים באשקלון

לפרטים המלאים

קול קורא להגשת הרצאות לקונגרס השנתי העולמי של ארגון ISOCARP
5.10.2018 - 1.10.2018

הכנס יתקיים בנורווגיה.

הגשת תקצירים עד ה- 31.3.18

לפרטים המלאים

הצעות עבודה ומכרזים

לצוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים דרוש/ה מנהל/ת תחום רשתות תחבורה ומודלים תחבורתיים

הגשה עד ה- 12.3.18

לפרטים המלאים

לחברת נתיבי איילון בע"מ דרוש/ה ראש אגף מיעוטים בחטיבת ההנדסה

הגשה עד ה- 15.3.18

לפרטים המלאים

עיריית רמת השרון מפרסמת הארכת מועד במכרז לתפקיד סגן/ית מנהל מחלקת נכסים ו G.I.S

הגשה עד ה- 12.3.18

לפרטים המלאים

מכרז עיריית הרצליה לתפקיד בודק בקשות להיתר בניה

הגשה עד ה- 5.3.18

לפרטים המלאים

למועצה מקומית מצפה רמון דרוש/ה מ"מ לבודק/ת תכניות והיתרים

הגשה עד ה- 15.3.18

לפרטים המלאים

הגשת הצעות להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים לפרויקטים של העיריית רמת השרון

עיריית לוד מפרסמת קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים

הגשה עד ה- 9.4.18

לפרטים המלאים

הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של עיריית בית שאן

הזמנה לקבלת בקשות להכלל במאגר יועצים/נותני שירותים של מ.מ כפר שמריהו

המועצה האזורית חוף השרון מזמינה בזאת יועצים להגיש לה בקשה להיכלל במאגר היועצים

הגשה עד ה- 15.3.18

לפרטים המלאים

שרותי יעוץ תכנוני ללשכת התכנון במחוז ירושלים, לוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולאגף מוסדות תכנון ארציים

לשכת התכנון מחוז ירושלים, הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ואגף מוסדות תכנון ארציים מעוניינים בקבלת שירותי ייעוץ לאדריכלות ותכנון ובכוונת מינהל התכנון להפעיל באמצעות מכרז זה עד 9 יועצים.

שאלות עד ה- 27.2.18 הגשה עד ה- 15.3.18

לפרטים המלאים

לחברת נתיבי איילון בע"מ דרוש/ה ראש אגף תכנון אסטרטגי לתכנית אב

הגשה עד ה- 8.3.18

לפרטים המלאים

לעיריית הרצליה אגף רישוי והתחדשות עירונית - מחלקת רישוי בנייה דרושים/ות בודקי בקשות להיתר בנייה

הגשה עד ה- 5.3.18

לפרטים המלאים

שונות - מעולם התכנון

קורס "חדשנות אורבנית"

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בקורס חדש ומיוחד של התכנית לעיצוב אורבני בצלאל, המתקיים במסגרת רשת האוניברסיטאות יונייטד.
שם הקורס: "חדשנות אורבנית" מרצה: פרופ' מייק טרנר
סמסטר ב', ימי שישי בשעות: 12:30-14:00

לפרטים המלאים

תחרות: Cities for our Future

Cities for our Future is a new global competition, encouraging students and young people to find solutions to the issues facing the world's rapidly expanding cities.

The competition is open to all, but students and young people with an interest in the built environment are encouraged to apply.

The competition is open for entries from 17 January to 31 May 2018.

 

לפרטים המלאים

סקר השכר הגדול של פורום מתכננים צעירים 2018 עלה לאוויר

סקר השכר של פורום מתכנני ערים צעירים מתפרסם זאת השנה השלישית. לאחר שנתיים בהם נאספו נתונים רבים וחשובים בנוגע לתנאי העסקה של מתכננים, סקר זה מנסה להתעמק בזווית נוספת - תנאי העבודה וההעסקה במקצוע (בכל המגזרים), שביעות רצון העובדים מתנאים אלו וכן הפרות זכויות עובדים. חשוב לציין שמדובר בסקר למתכננים מכל הגילאים ולא מתכננים צעירים בלבד!
 
נודה לכם/ן על מילוי הסקר בצורה רצינית והפצתו בקרב עמיתיכם/ן ומכריכם/ן על מנת שנוכל להסיק מסקנות מהימנות ומדויקות ככל הניתן

לפרטים המלאים

© כל הזכויות שמורות לאיגוד המתכננים