צילום: מרב מורד
  • תכנית המנטורים
  • קוד אתי לאיגוד המתכננים
  • חברות באיגוד 2024
  • פנקס המתכננים
  • ביטאון "תכנון"
  • מעמד המתכנן
  • מדור דרושים

אירועי תכנון
בארץ ובעולם

יולי 2024
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31