צילום: מרב מורד
  • תכנית המנטורים
  • קוד אתי לאיגוד המתכננים
  • חברות באיגוד 2023
  • כנס שנתי 2023
  • ביטאון "תכנון"
  • מעמד המתכנן

אירועי תכנון
בארץ ובעולם

יוני 2023
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30